Barn

På klubben baserar sig barn­tränin­gen på de två ju-jutsustilar vi har på klubben: Ju-jutsu Kai och Sport ju-jutsu. Barnträningen är uppdelad åldersmässigt i två knattegrupper och tre barngrupper. I all barnträning tar vi hänsyn till att barn inte är fysiskt färdigutvecklade och strävar efter att anpassa träningarna därefter. Det skall vara kul att träna, och fokus ligger på att var och en skall göra goda tekniker efter sin bästa förmåga. Det viktigaste är att barnen skall ha roligt, och får utvecklas både fysiskt och mentalt som människor och som utövare av Ju-jutsu.

Lämplig minsta ålder att börja träna tycker vi är från ca 5 år för knattegruppen, och mellan 8 och 9 år för barngrupperna,

Knatte-jutsu

Knatte-jutsu är träning för barn mellan ca 5 år och 8 år. Fokus ligger på övningar i koordi­na­tion, balans, rörlighet, samarbete och empati. Träningen baseras på tekniker från Ju-jutsu Kai barnsystem, men innehåller inga avancerade kampmoment och tekniker, inte heller slag- och sparktekniker eller tekniker mot leder. Från tidigare erfarenhet vet vi att lämplig ålder att börja är ca 5 år, men vi sätter ingen hård nedre åldersgräns för Knatte-jutsun. Vi ser mer på varje enskilt barns förutsättningar - så länge de hänger med i träningen någorlunda, och trivs och har roligt så går det bra.

Knatte-jutsun är uppdelad i två grupper, Nybörjare och Fortsättning. Träningstiderna för respektive grupp finns på fliken Schema.

Ju-jutsu Kai för barn

Ju-jutsu Kai kan tränas från ca 8 års ålder fram tills man fyller 14 år. Fokus ligger på att träna ju-jutsu-tekniker, grundfysik, balans, rörlighet, samarbete och empati. Träningen genomförs i enlighet med Ju-jutsu Kais barnsystem (Mon-systemet) som mer eller mindre följer vuxensystemet, med blockeringar, kast/nedtagningar och fasthållningar. Flertalet nedläggningar är samma som de vuxna tränar, men till skillnad från vuxensystemet tränas inga hårda tekniker på leder eller rena slag- och sparktekniker (atemi).

Ju-jutsu Kai för barn är uppdelad i tre grupper, Nybörjare/Gul, Avancerade och - tillsammans med Sport ju-jutsugruppen - Tävlingsträning. Träningstiderna för respektive grupp hittar du på fliken Schema.

Sport ju-jutsu för barn

Precis som för Ju-jutsu Kai ligger fokus att träna ju-jutsu-tekniker, grundfysik, balans, rörlighet, samarbete och empati. Till skillnad från Ju-jutsu Kai är Sport ju-jutsu en utpräglad tävlingsidrott, och är en lite tuffare träning som förbereder barnen för att träna i kamp.

Sport ju-jutsu för barn kan tränas av barn och ungdomar mellan 9-15 år och träningen följer Sport ju-jutsuns barnsystem samt Svenska Ju-jutsufederationens reglemente för barntävlingar. Barnen tränar slag- och sparktekniker, kast samt olika typer av brottnings- och fasthållningstekniker. Till skillnad från vuxensystemet så tränas inga slag- och spark tekniker mot huvud (sådana tekniker utgör grund för varningar och diskvalifikation på tävlingar). Kasttekniker och fasthållningar är också speciellt utvalda för att inte vara farliga eller skadliga när de utförs.

Sport ju-jutsu för barn tränar tillsammans med Sport ju-jutsu för vuxna. Träningstiderna hittar du i fliken Schema.

Om tävlingar


Vi har inget tvång och inga krav på att man skall tävla om man vill träna Sport ju-jutsu eller Ju-jutsu Kai tävlingsträning. Tävlingsträningen ser vi som en möjlighet att fördjupa och fokusera mer på sin Ju-jutsuträning för de som är intresserade.

Klubbens policy är att tävlingsdeltagande skall vara en positiv upplevelse och att den som tävlar för klubben skall vara tillräckligt förberedd både mentalt och fysiskt för att kunna tävla tryggt och säkert. För den som vill börja (både barn och vuxna) tävla sker alltid en individuell bedömning efter diskussion med tränaren och i klubbens styrelse om när det kan vara lämpligt att prova att delta i en tävling.