Göteborgs Jujutsuklubb -
Kampsport, Självförsvar & Tävling

Välkommen till Göteborgs Ju-jutsuklubb. Vi har träning i ju-jutsu för alla åldrar, med inriktning mot självförsvar, motion, tävling och idrott. Läs mer om våra stilar här på sidan. 

 Jag vill börja träna - hur gör jag?              Vi har för närvarande fullt i våra knattegrupper!
 Det går att ställa sig i kö. Klicka här för att anmäla.
Träna Ju-jutsu


Gilla klubbens Facebooksida så att fler hittar till oss!
_____________________________________

Årsmöte 2018


Välkommen på Göteborgs ju-jutsuklubbs årsmöte 2018. Vi bjuder in alla aktiva medlemmar till årsmötet som äger rum lördagen den 17 februari kl 16.00 i jujutsuklubbens lokaler på Fjärde Långgatan 46.

Alla medlemmar som före årsmötet har betalt in medlemsavgift för 2017 och fyller minst 15 år under året har rösträtt på mötet. Alla övriga är välkomna att delta på mötet och vara delaktig i diskussioner men har ingen rösträtt vid beslut.

Senast en vecka före mötet kommer alla årsmöteshandlingar finnas tillgängliga på anslagstavlan i klubbens dojo på Fjärde Långgatan 46.

Dagordning:

1. Fastställande av röstlängd för årsmötet.
2. Val av årsmötets ordförande och sekreterare.
3. Val av årsmötets protokolljusterare och rösträknare.
4. Fastställande av om årsmötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av årsmötets föredragningslista.
6. Styrelsens redovisning av föregående år
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b) Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av
a) styrelsens förslag till verksamhetsplan
b) styrelsens förslag till budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
11. Behandling av 
a) styrelsens förslag och 
b) i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av 
a) föreningens ordförande för en tid av två år
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år
d) två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år.
e) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande
f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud)
13. Övriga frågor


Välkomna!

_____________________________________


Senaste nytt
 • Höstterminens graderingar i Ju-jutsu Kai Information om höstterminens graderingar för knattar, barn och vuxna.Graderingar i Ju-jutsu Kai sker söndagen den 10:e december och lördagen den 16:e december.SÖN 10/12 (ordinarie ...
  Inlagd 7 dec. 2017 00:01 av Sofia Wern
 • Vårterminens graderingar Graderingar i Ju-Jutsu Kai sker enligt följande:OBS! Nya tider för barn avancerade och vuxengruppen.Lördag 10:e Juni 10:00 Knattar fortsättning11:00 Knattar nybörjare söndagsgruppen12 ...
  Inlagd 8 juni 2017 23:17 av Sofia Wern
 • Påsklovsledigt Under påskveckan, v 15, pågår lite arbete i dojon, så vi har ingen ordinarie träning. Tränarna passar också på att ta lite påskledigt! Träningen återgår som vanligt under v 16 ...
  Inlagd 4 apr. 2017 07:22 av Sofia Wern
 • Träning under sportlovet Vi har inget uppehåll i träningen för att det är sportlov, alla är välkomna att träna som vanligt! 
  Inlagd 8 feb. 2017 23:28 av Sofia Wern
 • Graderingar i Ju-jutsu Kai Välkommen på höstens graderingar i Ju-jutsu Kai!Lördag 10:e dec15.00- Terminsgradering knattar nybörjare lördagsgruppenSöndag 11:e dec 11.00 - Terminsgradering knattar fortsättning12.00 - Terminsgradering ...
  Inlagd 13 dec. 2016 02:36 av Sofia Wern
 • Terminsstart 23:e augusti! Nu drar vi igång terminen igen efter sommaren! Tisdagen den 23:e augusti drar vi igång med höstens första träningar, så ta med dig närmsta vän och kom och träna ...
  Inlagd 15 aug. 2016 01:13 av Sofia Wern
 • Två nya 4:e Dan till klubben! Nu är det Sommarläger i Oxelösund och i söndags, den 3:e juli hölls det Dangraderingar. Vi kan vara stolta över att vi nu har två nya 4:e Dan ...
  Inlagd 5 juli 2016 02:49 av Sofia Wern
 • Kyugraderingar i Ju-Jutusu Kai I helgen fick 22 glada elever nya bälten efter en svettig gradering.Göteborgs Ju-jutsuklubb har graderat:2 personer till 2 kyu Blått bälte7 personer till 3 kyu Grönt ...
  Inlagd 12 juni 2016 13:56 av Sofia Wern
 • Graderingar i Ju-jutsu Kai Nu är det snart dags för vårterminens graderingar!Graderingar i Ju-Jutsu Kai sker enligt följande:Lördag 4:e Juni 11.00 Knattar fortsättning12:00 Knattar nybörjare13:00 ...
  Inlagd 25 maj 2016 05:30 av Sofia Wern
 • Gästträning på GJJK 7:e maj - Latosa escrima! Filippinskt självförsvar på GJJK!Latosa EscrimaLördagen den 7:e maj kommer Peter Olsson (5:e mästargraden i Latosa Escrima) att hålla i ett gästträningspass på GJJK. Latosa Escrima är ...
  Inlagd 25 apr. 2016 23:50 av Sofia Wern
Visar inlägg 1 - 10 av 88. Visa mer »

Prenumerera på inlägg

Kalendarium