Om Ju-jutsu Kai

Ju-jutsu är i grunden en gammal japansk självförsvarskonst med rötter från samurajernas tid och ännu äldre.  Ju-jutsu är en utmärkt träningsform som passar så gott som alla, flickor och pojkar, kvinnor och män. Alla tränar tillsammans och var och en kan sätta egna, individuella mål med träningen - du behöver med andra ord inte vara atlet för att träna självförsvar.

Ju-Jutsu Kai är en effektiv, human självförsvarsträning mot alla slags fysiska angrepp, anpassad till den svenska nödvärnslagstiftningen. Stilen är den enskilt största stilen i Sverige, med flest utövare runt om i landet, och förvaltas och utvecklas av Svenska Ju-jutsuförbundet.

Ju-jutsu Kai är indelat i två system, ett barnsystem för barn 9-14 år, och ett vuxensystem för vuxna över 14 år. I stilen ingår försvar mot olika typer av angrepp som stryptag, grepp i kläderna, slag och spark, hotfulla situationer och försvar mot angrepp med vapen. Barnsystemet är väldigt likt vuxensystemet, men innehåller inga slag- och sparktekniker, och inga hårda ledbrytningar.

Du får mer information om Ju-jutsu Kai på Svenska Ju-jutsuförbundets hemsida.