Klubben‎ > ‎

Styrelsen, funktionärer

Styrelsen i Göteborgs Ju-jutsuklubb väljs en gång om året på klubbens årsstämma i slutet av februari. Styrelsen består av ordförande, fyra ordinarie ledamöter och två suppleanter. Styrelsen träffas ungefär en gång i månaden.  Funktionärer är av styrelsen utsedda medlemmar som samordnar olika typer av aktiviteter och verksamheter för klubbens räkning.

För att komma i kontakt med hela styrelsen, skicka e-post till styrelsen(_at_)gjjk.se

2018 års styrelse

Ordförande
   Johan Osbjer
    ordforande
(_at_)gjjk.se

Vice ordförande
    Karl-Johan Holmstrand
    vice.ordforande(_at_)gjjk.se

Kassör
    Sara Landolsi
    kassor(_at_)gjjk.se

Sekreterare
    Stephan Nylinder
    sekreterare(_at_)gjjk.se

Ledamot
    Mikael Johansson

Suppleanter
    Katharina Af Ekenstam
    Mia Haglund

Funktionärer och grupper

Valberedning
    Martin Klarqvist, ordf
    Åsa Hesslefors
    valberedning(_at_)gjjk.se

Revisorer
    Mikael Johansson
    Andrea Rojas
    revisor(_at_)gjjk.se

Teknikgruppen, lokaler
    Thomas Tuvebäck

Teknikgruppen, IT/Webb

    Dario Lopez-Kästen
    Karl-Johan Holmstrand
    webmaster(_at_)gjjk.se

Klubbshoppen
    Dario Lopez-Kästen
    Johan Osbjer
    shop(_at_)gjjk.se

Aktivitetsamordnare
    Vakant

Lägersamordnare
    Vakant