Klubben‎ > ‎

Styrelsen, funktionärer

Styrelsen i Göteborgs Ju-jutsuklubb väljs en gång om året på klubbens årsstämma i slutet av februari. Styrelsen består av ordförande, fyra ordinarie ledamöter och två suppleanter. Styrelsen träffas ungefär en gång i månaden.  Funktionärer är av styrelsen utsedda medlemmar som samordnar olika typer av aktiviteter och verksamheter för klubbens räkning.

För att komma i kontakt med hela styrelsen, skicka e-post till styrelsen(_at_)gjjk.se

2016 års styrelse

Ordförande
   Sofia Wern
    ordforande
(_at_)gjjk.se

Vice ordförande
    Cathrine Fredriksson
    vice.ordforande(_at_)gjjk.se

Kassör
    Johan Osbjer
    kassor(_at_)gjjk.se

Sekreterare
    Malin Persson
    sekreterare(_at_)gjjk.se

Ledamot
     Branko Skrobo

Suppleanter
    Mikael Johansson
    Sam Asking


Funktionärer och grupper

Valberedning
    Tove Widén, ordf
    Dario Lopez-Kästen
    valberedning(_at_)gjjk.se

Revisorer
    Mikael Johansson
    Andrea Rojas
    Karl-Johan Holmstrand
    revisor(_at_)gjjk.se

Teknikgruppen, lokaler
    Thomas Tuvebäck

Teknikgruppen, IT/Webb

    Dario Lopez-Kästen
    Karl-Johan Holmstrand
    webmaster(_at_)gjjk.se

Klubbshoppen
    Dario Lopez-Kästen
    Johan Osbjer
    shop(_at_)gjjk.se

Aktivitetsamordnare
    Vakant

Lägersamordnare
    Vakant