Börja träna

Vad du kan träna hos oss

På klubben tränas Ju-jutsu i två olika varianter, med lite olika målsättning:
  • Ju-jutsu Kai, klubbens huvudstil med flest utövare, även på riksnivå, inriktar sig framför allt på Ju-jutsu som självförsvar och motion.
  • Sport ju-jutsu, som inriktar sig framför allt på Ju-jutsu som tävlingsidrott.
Mer om träning på Göteborgs Ju-jutsuklubb