Börja träna‎ > ‎

Gradering

Allmänt

Klubben har gemensamma graderingar i mitten och i slutet av varje termin, alltså fyra gånger om året. På Göteborgs Ju-jutsuklubb kan man gradera upp till brunt bälte i Ju-jutsu Kai och Sport ju-jutsu. Till svart bälte i Ju-jutsu Kai får man gradera inför Svenska Ju-jutsuförbundets Riksgraderingskommitté och till svart bälte i Sport ju-jutsu får man gradera inför Dynamix Fightingsports graderingskomitté.

Ju-jutsu Kai

Den rekommenderade minimitiden för gradering är:
 • Till Gult bälte: 1 termin
 • Orange bälte: 1 termin
 • Grönt bälte: 1 termin
 • Blått bälte: 1 år
 • Brunt bälte: 1 år
 • 1 dan: 1 år
 • 2 dan: 1 år
 • 3 dan: 2 år
 • 4 dan: 2 år
 • 5 dan: 3 år
 • över 5 dan: beslutas i varje enskilt fall

Om man graderar på minimitiden kan man gå upp till svart bälte på 4,5 år. Nu är det inte många som gör det utan det brukar ta ca 6-7 år, eller mer. På en gradering skall man visa att man behärskar de tekniker som ingår till det bälte som man skall gradera till. Detta visar man för en högre graderad elev eller mästare som är licensierad för att gradera.

Formella krav - Ju-jutsu Kai
För att få gradera till kyu-grad i ju-jutsu Kai skall eleven:
 • Vara medlem i en klubb ansluten till ju-jutsusektionen.
 • Inneha giltigt budopass.
 • Vara minst 14 år gammal.
 • Ha uppfyllt kravet på minimitid för aktuell grad
 • Uppfylla kravet på teknisk färdighet för aktuell grad.
 • Erlägga graderingsavgift

För att få gradera till dan-grad i ju-jutsu skall eleven:
 • Vara medlem i en klubb ansluten till ju-jutsusektionen.
 • Inneha giltigt budopass.
 • Vara minst 18 år gammal.
 • Ha uppfyllt kravet på minimitid för aktuell grad.
 • Uppfylla kravet på teknisk färdighet för aktuell grad.
 • Till Riksgraderingskommittén insända ansökningsblankett för dan-gradering, samt budopasset senast fyra veckor före graderingstillfället.
 • Till ju-jutsusektionen betala graderingsavgift senast fyra veckor före graderingstillfället.
 • Ha Svenska Ju-justuförbundets officiella märke på dräktjackans vänstra bröst

Vid en dangradering skall all kihon waza från alla bältesfärger kunna visas upp samt naturligtvis alla tekniker till den aktuella dangraden. En dangradering brukar ta ca. två och en halv timme i anspråk.