Börja träna‎ > ‎

Priser

Allmän information

Medlems- och träningsavgiften (se nedan) skall vara betald senast 31 januari för vårterminen eller senast 31 augusti för höstterminen, eller senast två veckor efter träningsstart. För detta får du träna alla stilar och delta i alla aktiviteter som finns på klubben.

Aktiva medlemmar

Betala in din medlems- och träningsavgift (medlemsavgiften årsvis) till PlusGiro 370 550-6 eller Swish 123 538 42 27.

Glöm inte att skriva namn och personnummer inklusive fyra sista siffrorna.

Nybörjare

Prov-träna får du göra två gånger utan kostnad. Vill du sedan fortsätta meddelar du din instruktör och betalar omgående medlems- och träningsavgift.

Nybörjare betalar avgifterna till  PlusGiro 370 550-6 eller Swish 123 538 42 27. Ange personnummer inkl. fyra sista siffrorna, vem betalningen avser och att det gäller medlems- och/eller träningsavgift.

Medlemsavgifter - betalas en gång per år

Vuxna, barn & ungdomar                                                                            
  250 kr/år
Stödmedlemskap        250 kr/år
Hedersmedlemmar     0 kr/år

Träningsavgifter - betalas en gång per termin

Vuxna 1200 kr/termin
Studenter, Pensionärer & ungdomar från 15 år
1000 kr/termin
Barn, 9-14 år 600 kr/termin
Knattar, under 9 år 
 400 kr/termin
Ungdomar som fyller 15 år under året betalar träningsavgift för barn.

Sommarträning

Vuxna
500 kr
Barn/Ungdom
Ingen kostnad
Sommarträning ingår i träningsavgiften för vårterminen.

Graderingar
Vuxna, Ju-jutsu Kai

Vuxna och Barn, Sport ju-jutsu exkl. bälte

Vuxna och Barn, Sport ju-jutsu inkl. bälte 
Barn, helgradering

Knattar och barn, terminsgradering

250 kr
100 kr
 160 kr
120 kr
 Ingen kostnad
Bälte ingår i graderingsavgifterna om inget annat framgår.


Allmän information om avgifterna

Observera att det är två avgifter som skall betalas:

  1. Medlemsavgiften - betalas en gång per kalenderår
  2. Träningsavgiften - betalas en gång per termin

Om medlemsavgiften

Medlemsavgiften är ingen inkomstkälla för klubben, utan bekostar försäkringar och medlemskap i övriga organisationer som du som enskild person behöver vara med i. Medlemsavgift bekostar bl.a. medlemskap till

  • Svenska Ju-jutsuförbundet - Administrerar och förvaltar stilen Ju-jutsu Kai
  • Svenska Ju-jutsufederationen
  • Svenska Budo & Kampsportsförbundet Väst
  • Svenska Budo & Kampsportsförbundet Centralt
Genom Svenska Budo & Kampsportsförbundet och Svenska Ju-jutsufederationen är du som tränar ansluten till Riksidrottsförbundet, och därmed försäkrad genom idrottens gemensamma försäkring.

Medlemsavgiftens storlek bestäms en gång om året på klubbens årsstämma.

Om träningsavgiften

Klubben drivs till 100% av ideella krafter och har således inga personalkostnader eller arvodesutgifter.

Träningsavgiften är en avgift som klubben tar ut av dig som tränar för att kunna bekosta klubbens löpande verksamhet, lokalhyra, instruktörsutbildningar, mm, och för att kunna framtidssäkra klubbens verksamhet, t.ex. bygga upp en fond för att köpa ny matta när den blir sliten

Träningsavgiften går också till saker som direkt gagnar dig som medlem, t.ex. sponsring av full bil eller minibuss när man reser på läger, tävling, mm.

Träningsavgiftens storlek bestäms inför varje termin av styrelsen.